Izvan suđenja

NADLEŽNOST IZVAN SUĐENJA 

Nadležnost Vrhovnog suda izvan suđenja:

  • da obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima, 
  • da razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova, 
  • imenuje sudije Ustavnog suda, 
  • daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog suda i
  • vrši druge nadležnosti određene zakonom.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti Vrhovnog suda izvan suđenja je u ujednačavanju sudske prakse među sudovima u Republici Srbiji.