Javne nabavke

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama

Vrhovni kasacioni sud je u skladu sa sprovedenim postupcima javnih nabavki br. 1/2012, 2/2012 i 3/2012, dana 18. juna 2012. godine zaključio ugovore sa najpovoljnijim ponuđačima:

Na osnovu člana 69. i člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD

11000 Beograd, Nemanjina 9

objavljuje

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD, 11000 Beograd, Nemanjina 9

objavljuje 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda u postupku javne  nabavke dobara male vrednosti

Obaveštavamo Vas da Vrhovni kasacioni sud, kao Naručilac, sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti za agencijske usluge, u vezi sa organizacijom Savetovanja sudija Srbije na Zlatiboru, koje će biti održano u terminu od 09. do 11. oktobra 2011. godine.

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08)  

VRHOVNI KASACIONI SUD, 11000 Beograd, Nemanjina 9, objavljuje

JAVNI POZIV

Pages