Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Jelena Borovac, od oca Milosava, rođena je 1954. godine u Somboru. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1976. godine a pravosudni ispit položila 1978. godine.

U Okružnom sudu u Novom Sadu bila je sudijski pripravnik od januara 1977. godine do januara 1978. godine. U Osnovnom sudu udruženog rada u Novom Sadu je radila kao stručni saradnik od decembra 1978. godine do 15. novembra 1984. godine. Na funkciji sudije u Opštinskom sudu u Novom Sadu bila je od 16. novembra 1984. godine do 30. oktobra 1995. godine. Sudija Okružnog suda u Novom Sadu bila je u periodu od 1. novembra 1995. godine do 15. aprila 2003. godine. Na dužnost sudije Vrhovnog suda Srbije je stupila 16. aprila 2003. godine. Bila je član Prvog saziva Visokog saveta od aprila 2009. godine do aprila 2011. godine.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda Srbije je od 01. januara 2010. godine.

U toku cele karijere radila je kao sudija u parničnoj referadi.

Objavila je veći broj stručnih radova iz oblasti građanskog prava, bila je predavač na seminarima iz oblasti obligacionog prava i parničnog procesnog prava. Pohađala je veliki broj seminara u zemlji i inostranstvu iz oblasti ljudskih prava, intelektualne svojine, evropskog prava, organizacije sudstva i medijacije.

Govori engleski jezik. Stanuje u Novom Sadu.