Kolegijum

regulisano čl. 5, 9 i 10 Poslovnika o unutrašnjem uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

Kolegijum je obrazovan kao savetodavno telo predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Kolegijum čine: predsednik Suda, zamenik predsednika suda, predsednici Krivičnog, Građanskog odeljenja, Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i rukovodioci evidencije sudske prakse u Krivičnom, Građanskom odeljenju i Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Kolegijumu prisustvuje i rukovodilac službe predsednika suda, a na poziv predsednika suda, mogu prisustvovati sudije, državni službenici na položaju i druga zaposlena lica.

Predsednik Suda saziva sednicu Kolegijuma, određuje dnevni red i rukovodi sednicom.

Kolegijum može da razmatra organizaciona pitanja, izveštaje o radu suda, sudskih odeljenja i sva druga pitanja od značaja za funkcionisanje i usklađivanje rada u sudu.

Kolegijum donosi zaključke i daje mišljenja o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Zaključkom se predlaže izvršavanje određenih poslova, određuju rokovi, usmerava i obezbeđuje usklađen i efikasan rad suda.