Konferencija „Deca u kontaktu sa zakonom – unapređenje ostvarivanja prava, prevencija i zaštita“

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović učestvovala je na konferenciji „Deca u kontaktu sa zakonom – unapređenje ostvarivanja prava, prevencija i zaštita“, koja se održava 24. i 25. februara 2022. godine u Beogradu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda je istakla značaj unapređenja ostvarivanja prava i položaja maloletnih žrtava u krivičnim postupcima i ukazala na važnu ulogu medija prilikom izveštavanja u cilju zaštite maloletnih žrtava.

Konferenciju su organizovali Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima i kancelarija UNICEF-a.