Konferencija „Forenzička analiza DNK - primena DNK dokaza - izazovi u praksi”

Konferencija „Forenzička analiza DNK - primena DNK dokaza - izazovi u praksi” održana je 26. oktobra 2018. godine u Palati Srbija u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku Ministarstva pravde pri ambasadi SAD u Beogradu (OPDAT).

U uvodnom delu Konferencije obratili su se Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda; NJ.E. Kajl Skat, ambasador SAD u Beogradu i Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca.

O upotrebi DNK analize u pravosuđu, govorili su profesor dr Dragan Primorac, predavač sa više Univerziteta u Hrvatskoj i SAD; Timoti Palmbah, profesor Univerziteta u SAD i američki sudija i bivši tužilac Džon Leonardo.

O praksi Evropskog suda govorio je profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu dr Davor Derenčinović, o iskustvima upotrebe DNK metoda odnosno forenzike u krivičnim postupcima u Hrvatskoj i Srbiji govorili su profesor Damir Primorac, Univerzitet u Hrvatskoj i profesor Stanko Bejatović, Pravni fakultet u Kragujevcu.

Sudija Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branko Hrvatin, predstavio je knjigu „Forenzična analiza DNA–interdisciplinarni pristup”.

Konferenciji su prisustvovali profesori forenzičkih nauka, krivičnog i krivično-procesnog prava, sudije, javni tužioci, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnici međunarodnih organizacija.