Konferencija „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratiće se učesnicima regionalne konferencije „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, koja se održava 12. juna 2015. godine, sa početkom u 09,00 časova, u hotelu Zira u Beogradu.

Konferenciju organizuje misija OEBS u Srbiji.