Konferencija „Povereni poslovi, sporna pitanja u javnobeležničkoj profesiji i dosadašnja sudska praksa“

Vrhovni kasacioni sud i Javnobeležnička komora, organizovali su uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, zajedničku konferenciju o poverenim poslovima i spornim pitanjima u javnobeležničkoj profesiji i dosadašnjoj sudskoj praksi, 4. novembra 2016. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, je istakao da je Vrhovni kasacioni sud aktivno učestvovao u primeni Zakona o javnom beležništvu, organizujući obuku sudija iz sudova na čijoj teritoriji nije u inicijalnoj fazi bilo notara, da bi se sudijama omogućilo da pravilno primenjuju deo propisa o javnom beležništvu.

Predsednik Milojević je podsetio da su Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde, doneli Uputstvo za sprovođenje odredaba članova 30a i 110a Zakona o vanparničnom postupku i člana 98 Zakona o javnom beležništvu, kako bi se otklonile nedoumice i izbeglo različito postupanje sudova.

Pored predsednika Vrhovnog kasacionog suda, uvodnim izlaganjem obratili su se i predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović i ministarka pravde Nela Kuburović.

Konferencija je organizovana kroz tri tematske celine: „Sporna pitanja, dosadašnja sudska praksa, potreba ujednačavanja sudske i javnobeležničke prakse“, „Povereni poslovi i sporna pitanja koja su se javila u praksi u pogledu sastavljanja smrtovnica i sprovođenja ostavinskih postupaka“ i „Forma pravnih poslova u prometu nepokretnosti“.

Cilj konferencije je uspostavljanje održive razmene iskustava i spornih pitanja između sudova i javnih beležnika u oblasti naslednog, ugovornog i stvarnog prava.