Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ - najava

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ biće održana 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu.

Konferenciju organizuje Vrhovni kasacioni sud uz podršku projekta „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope.

Konferencija će okupiti sudije Evropskog suda za ljudska prava i sudije ustavnih i vrhovnih sudova Centralne i Jugoistočne Evrope.