Konferencija o nezavisnosti pravosuđa

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je 28. novembra 2018. godine u Beogradu na konferenciji o nezavisnosti pravosuđa, koju je organizovao Savet Evrope u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da je sudstvo jedna od tri grane vlasti koje funkcionišu u „kreativnoj napetosti“, koja pokazuje da svaka grana vlasti vrši neophodnu proveru ostalih i time doprinosi održavanju neophodne ravnoteže.

„Ne onoliko koliko budemo imali apstraktnih dokumenata zakonodavnog i poličkog karaktera, već koliko budemo imali obrazovanih, moralno autonomnih sudija, različitih ličnosti na funkcijama tačno toliko ćemo imati sudijske nezavisnosti“, naglasio je predsednik Milojević.

Konferencija je organizovana kroz dve panel-diskusije: Sudijska nezavisnost-aspekti i izazovi i Tužilaštvo između odgovornosti, integriteta i samostalnosti.