Konferencija o ulozi istaknutih pravnika u pravosudnim savetima

Konferencija o ulozi istaknutih pravnika u pravosudnim savetima održana je 3. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Konferenciju je organizovao zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope „Podrška reformi pravosuđa“ u partnerstvu sa Društvom sudija Srbije.