Konferencija o unapređenju krivičnog postupka

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvuje na konferenciji „Aktuelna pitanja unapređenja krivičnog postupka-iskustva Uzbekistana i inostrana praksa“, koja se održava 15. i 16. septembra 2015. godine u gradu Samarkand u Uzbekistanu.

Cilj konferncije je razmena mišljenja i iskustava u oblasti poštovanja ljudskih prava u krivičnom postupku, uključujući pravo na pravično suđenje i pravo na pravnu pomoć u svim fazama krivičnog postupka.