Konferencija povodom obeležavanja početka projekta „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, svečano je obeležila početak novog projekta u Srbiji „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“, 26. januara 2016. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, je istakao, „da je posle svakog projekta Srbija na korak bliže dostizanju evropskih standarda u poštovanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda“.

Govoreći o sardnji sa Savetom Evrope, predsednik Milojević je podsetio, da je saradnja započeta, otvaranjem Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, da je dobila na značaju,  potpisivanjem Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama od strane Srbije i nastavljena kroz realizaciju raznih projekata.

Projekat „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“, ima za cilj da podrži pravosuđe Srbije u ostvarivanju ciljeva postavljenih u Akcionom planu za reformu pravosuđa 2013-2018, da pospeši dijalog između Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i sudova u Srbiji po pitanju zaštite ljudskih prava i da ojača značaj obrazovanja pravnih stručnjaka u oblasti ljudskih prava.

Projekat „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“, finansira Fond za finansiranje projekata iz oblasti ljudskih prava.