Konferencija predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Ljubica Milutinović učestvovala je na Konferenciji predsednika vrhovnih sudova Centralne i Istočne Evrope, koja je održana od 27. do 29. maja 2018. godine u Vilnjusu u Litvaniji, u organizaciji Vrhovnog suda Litvanije i CEELI Instituta.

Teme ovogodišnje konferencije bile su: nezavisnost sudstva i odnos sa drugim granama vlasti, poboljšanje kvaliteta upravljanja predmetima, razmatranje predloženog modela ponašanja sudija (Etički kodeks), primena presuda Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim pravnim sistemima i odnos sudova i medija.

Konfernciji su prisustvovali predsednici i zamenici predsednika vrhovnih sudova iz 20 država Centralne i Istočne Evrope.

Naredne godine planirano je da se konferncija održi u Slovačkoj.