Konferencija vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata za EU

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvuje na Konferenciji vrhovnih sudova država članica Evropske unije i država kandidata za EU, koja se održava od 19. do 22. septembra 2016. godine na Cetinju u Crnoj Gori.

Tema konferencije je „Uloga Vrhovnih sudova u kreiranju sudske prakse-harmonizacija, izgradnja poverenja javnosti u pravosuđe, saradnja sa medijima i upoznavanje javnosti sa radom sudova“.