Konferencija za medije

Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda propisao je članom 53 da Vrhovni kasacioni sud održava konferenciju za štampu sa akreditovanim predstavnicima sredstava javnog informisanja povodom godišnjeg izveštaja o radu suda. Pored toga, konferencija za štampu održava se i u drugim slučajevima kad Vrhovni kasacioni sud oceni da se radi o pitanjima od interesa za javnost. Konferenciju za štampu saziva i vodi predsednik suda, a akreditacije predstavnicima sredstava javnog informisanja izdaje portparol ili sekretar suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu – u sredu 15. marta  2017. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2016. godinu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu - u četvrtak 10. marta  2016. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2015. godinu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu - u sredu 25. marta  2015. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2014. godinu.

KRATKA INFORMACIJA - obaveštenje o održanoj Konferenciji za medije.

U prostorijama Vrhovnog kasacionog suda je 04. aprila 2014. godine održana Konferencija za medije.

KRATKA INFORMACIJA - obaveštenje o održanoj Konferenciji za novinare

U prostorijama Vrhovnog kasacionog suda je 18. aprila 2013. godine održana Konferencija za novinare.