Kopaonička škola prirodnog prava „Pravo i društveni imperativi“

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Snežana Andrejević, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Ljubica Milutinović i predsednik Građanskog odeljenja Predrag Trifunović učestvuju na 29. Kopaoničkoj školi prirodnog prava „Pravo i društveni imperativi“, koja se održava od 13. do 17. decembra 2016. godine na Kopaoniku.

Kopaonička škola prirodnog prava je tradicionalni kongres pravnika, koji se održava jednom godišnje na Kopaoniku, u okviru usvojenog Heksagona, kroz šest oblasti (katedri): Pravo na život, Pravo na slobodu, Pravo na imovinu, Pravo na intelektualnu tvorevinu, Pravo na pravdu i Pravo na pravnu državu.

Rad se odvija kroz tribine, prezentacije, okrugle stolove, izlaganja referata i diskusije eminentnih pravnih stručnjaka.