Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Lidija Đukić, od oca Radomira, rođena je 1958. godine u Ivangradu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1980. godine a pravosudni ispit položila 1983. godine.

U Opštinskom sudu u Novom Sadu bila je od 1982. godine do 1983. godine, zatim u Osnovnom sudu udruženog rada u Novom Sadu od 1983. godine do 1991. godine. Na funkciji sudije u Opštinskom sudu u Novom Sadu bila je od 1992. godine do 2003. godine. Sudija Okružnog suda u Novom Sadu bila je u periodu od 2003. godine do 2009. godine.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda Srbije je od 01. januara 2010. godine.

Sudija postupa u građanskoj materiji.