Međunarodna konferencija „Glasna Pištaljka – Uzbunjivači i novinari protiv korupcije“

Međunarodna konferencija „Glasna Pištaljka – Uzbunjivači i novinari protiv korupcije“ održava se 5. i 6. juna 2018. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu, u organizaciji portala Pištaljka u okviru projekta koji sufinansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu konferencije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da je 1200 sudija i 300 sudijskih pomoćnika pohađalo obuku koja je omogućila sticanje posebnih znanja i veština za suđenje u predmetima radi zaštite uzbunjivača.

„Efikasna i blagovremena sudska zaštita uzbunjivača treba da doprinese ohrabrivanju potencijalnih uzbunjivača da obelodane i razotkriju nezakonitosti, korupciju i nepravilnosti javnog i privatnog sektora, ali i da obezbedi poverenje javnosti u sud, jer je to neophodno za razvoj svakog demokratskog društva“, rekao je predsednik Milojević.

Konferencija se održava uz podršku i pokroviteljstvo Delegacije Evropske unije, Ministarstva kulture i informisanja Srbije i programa OPDAT ministarstva pravde SAD.