Međunarodna konferencija „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“, 21. septembra 2017. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je je naglasio značaj konferencije imajući u vidu da se priprema reforma upravnog sudstva donošenjem novih zakona.

Predsednik Milojević je istakao da je konferncija prilika za razmenu iskustava, radi stavranja efikasanog, odgovoranog i taransparentnog pravosudnog sistema u oblasti upravnog sudstva.

U uvodnom delu konferencije govorili su i predsednik Upravnog suda Jelena Ivanović, ministar pravde Nela Kuburović i ambasador Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio.

Teme konferencije su „Prednosti i nedostaci postojećih upravno-pravnih sistema“, „Pravna sredstva u upravnom sporu“ i „Predmet upravnog spora“.

Na konferenciji „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“ učestvuju sudije iz Austrije, Češke, Grčke, Italije, Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke i Slovenije.

Dvodnevnu konfernciju organizuju Upravni sud i Misija OEBS-a u Srbiji.