Međunarodna saradnja – Susret v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa direktorom projekta američke organizacije za međunarodni razvoj - USAID Brajanom Le Dukom

Glavne teme razgovora bile su: analiza postignutih rezultata u dosadašnjoj saradnji, dalje aktivnosti na projektima, komunikaciona strategija sa ciljem unapređenja kvalitetnog informisanja javnosti i transparentnosti rada sudova i obeležavanje 25.oktobra, Evropskog dana civilne pravde.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda se najpre zahvalio na dosadašnjoj saradnji i velikoj podršci koju USAID pruža pravosuđu u Srbiji, sa posebnim osvrtom na učešće USAID-a na Godišnjem savetovanju sudija u Vrnjačkoj Banji oktobra 2013. godine, najvećeg skupa sudija u Republici Srbiji, koji su svojim učešćem omogućili sudijama da se upoznaju sa vrlo značajnom temom srpskog pravosuđa – komunikacionom strategijom. 

Takođe je istakao da su za srpsko pravosuđe vrlo značajni projekti u kojima učestvuju USAID, a koji se implementiraju u pravosudni sistem RS, što će biti od naročitog značaja za pridruživanje Republike Srbije Evropskoj uniji u Poglavlju 23 (pravosuđe). 

Prisutne sudije Vrhovnog kasacionog suda su istakle da u sudovima u Republici Srbiji je vidno poboljšan kvalitet informisanja, odnosno da je građanima u odnosu na prethodni period dostupan daleko veći broj informacija i da se na ovaj način može očekivati povećanje poverenja građana u sudstvo. S tim u vezi je u svim sudovima bio organizovan povodom 25.10.2013. godine Evropskog dana civilne pravde ''Dan otvorenih vrata'', kada su bili pozvani zainteresovani građani da se mogu neposredno upoznati sa radom suda, svojim pravima i obavezama u vezi sa ostvarivanjem sudske zaštite. 

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je ukazao i na prioritet Vrhovnog kasacionog suda u okviru Akcionog plana i Strategije pravosuđa za period 2013-2018. godine – usaglašavanje sudske prakse, a građani bi na taj način ostvarili cilj – izvesnost, odnosno donošenje identične sudske odluke u istoj pravnoj situaciji. 

Direktor projekta USAID-a Brajan Le Duk je podržao postavljene prioritete Vrhovnog kasacionog suda, ali i ukazao da se efikasnije i transparentnije sudstvo ostvaruje i preko menadžera, čije je zapošljavanje u sudovima zasnivano na zakonu. Takođe je pohvalio projekat Vrhovnog kasacionog suda, rasterećenje dva najopterećenija viša suda u Republici Srbiji, Viši sud u Beogradu i Novom Sadu, putem delegacija 5500 predmeta, u cilju ravnomerne opterećenosti sudova u Republici Srbiji.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i prisutne sudije su istakle da je rad po predmetima u Vrhovnom kasacionom sudu, najpre bio vrlo efikasan zahvaljujući donaciji EK u elektronski program vođenja predmeta SAPS – koji je instaliran u Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu i 4 apelaciona suda, Višem sudu u Sremskoj Mitrovici i Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici, ali i činjenicu da su viši sudovi u Republici Srbiji rešili bezmalo sve delegirane predmete, što će se svakako odraziti na ukupan broj rešenih predmeta u sudovima. 

Direktor projekta Brajan Le Duk je iskazao spremnost da se nastavi sa radom, u vidu čega su dogovoreni i konkretni projekti i obostrane aktivnosti koje će se realizovati do kraja 2013. godine. 

Na kraju sastanka v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i prisutne sudije upoznale su direktora projekta Brajana Le Duka sa istorijatom zgrade u kojoj su smeštene najviše sudske instance srpskog pravosuđa, Vrhovni kasacioni sud, Privredni apelacioni sud, Upravni sud i najveći apelacioni sud u Republici Srbiji – Apelacioni sud u Beogradu, obzirom da je prvi put posetio Vrhovni kasacioni sud od kada se nalazi na funkciji direktora projekta USAID-a u Republici Srbiji.

MEĐUNARODNA SARADNJA