Međunarodna saradnja

Tehnička misija Višedonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđa (MDTF-JSS), koju predvodi Klaus Deker, posetila Vrhovni kasacioni sud.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević primio je predstavnike Tehničke misije Višedonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđa Republike Srbije, Klausa Dekera – vođu tima zaduženog za Srbiju, Srđana Svirčeva – eksperta za javni sektor i Marinu Matić – konsultanta za komunikacije, u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda. 

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević istakao je veliki značaj saradnje koju pravosuđe Srbije ostvaruje u procesu reforme pravosuđa sa Kancelarijom svetske banke u Srbiji, uz izražavanje velikog zadovoljstva zbog posete Vrhovnom kasacionom sudu Tehničke misije Višedonatorskog povereničkog fonda za podršku sektoru pravosuđa, koju predvodi gospodin Klaus Deker. 

Vođa tima misije gospodin Klaus Deker upoznao je predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa ciljevima misije za podršku sektoru pravosuđa Republike Srbije: sakupljanje podataka i preniminarna analiza za Funkcionalnu analizu pravosuđa, učešće u konstultacijama sa institucijama uključenim u Funkcionalnu analizu pravosuđa, posebno u izradi pravosudnog okvira, organizacija sastanka MDTF-JSS Upravnog odbora, nadgledanje implementacije izvršnih aktivnosti primalaca u okviru MDTF-JSS i usmeravanje na tekuće implementacione probleme. 

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević izrazio je spremnost svih pravosudnih organa Republike Srbije u nastavljanju reformskih koraka u pravosuđu uz isticanje da će cilj pre svega biti na primeni, a ne na zakonima i knjigama, a polazna tačka efikasnost sudskog sistema u smislu pružanja usluga građanima, a da je uveren da će aktivan rad i konstruktivna saradnja svih institucija i organa uz podršku Svetske banke koja je upravo obuhvaćena Funkcionalnom analizom, doprineti postizanju ovog cilja. 

Na kraju, predstavljen je i plan obilazaka sudova u Republici Srbiji u periodu od 27. do 31.01.2014. godine, koje će izvršiti tim Svetske banke, u sastavu: Kejt Harison, Aleksej Proskurjakov, Jovanka Manić i Dragan Obrenović.