Milomir Nikolić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Milomir Nikolić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Milomir Nikolić, od oca Dragiše, rođen je 1951. godine u Rogatici. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine a pravosudni ispit položio 1976. godine.

Na funkciji sudije Opštinskog suda u Titovom Užicu bio je od 27. decembra 1976. godine, ponovo izabran u istom sudu 27. neovembra 1984. godine, a zatim u Okružnom sudu u Užicu bio sudija od sepptembra 1997. godine do 2004. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je u septetembru 2004. godine. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Sudija postupa u građanskoj materiji.