Nove sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile na funkciju

Na svečanoj Opštoj sednici, održanoj u Vrhovnom kasacionom sudu 8. novembra 2018. godine, stupile su na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda Jelica Bojanić Kerkez, Jasmina Vasović i Aleksandar Stepanović.

Do izbora na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudija Jelica Bojanić Kerkez obavljala je funkciju sudije Apelacionog suda u Novom Sadu, sudija Jasmina Vasović obavljala je funkciju sudije Apelacionog suda u Beogradu a sudija Aleksandar Stepanović obavljao je kao sudija Apelacionog suda u Beogradu, funkciju predsednika Višeg suda u Beogradu.