Nove sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile na funkciju

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Gordana Džakula, Marina Milanović, Tatjana Matković Stefanović i Ilija Zindović, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 5. juna 2019. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Do izbora na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudija Gordana Džakula (od 1. decembra 2018. godine upućena u Vrhovni kasacioni sud) obavljala je funkciju sudije Upravnog suda, sudija Marina Milanović obavljala je funkciju sudije Apelacionog suda u Nišu, sudija Tatjana Matković Stefanović obavljala je funkciju sudije Privrednog apelacionog suda, sudija Ilija Zindović obavljao je funkciju sudije Apelacionog suda u Kragujevcu.