Nove sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile na funkciju

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dubravka Damjanović i Jovan Jovanović, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. januara 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Do izbora na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dubravka Damjanović, obavljala je funkciju sudije i predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu a sudija Jovan Jovanović obavljao je kao sudija Privrednog apelacionog suda, funkciju predsednika Privrednog suda u Beogradu.