Nove sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile na funkciju

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Mirjana Andrijašević, Tatjana Vuković, Vladislava Milićević, Bojana Paunović i Vesna Stanković stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. jula 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Do izbora na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudija Mirjana Andrijašević obavljala je funkciju sudije Apelacionog suda u Novom Sadu, sudije Tatjana Vuković, Vladislava Milićević, Bojana Paunović i Vesna Stanković obavljale su funkciju sudije Apelacionog suda u Beogradu.

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 30. juna 2022. godine, doneo je Odluku o izboru sudija u Vrhovni kasacioni sud.