Obaveštenja

Telefonski saobraćaj u zgradi Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu (Nemanjina broj 9), u prekidu je zbog kvara na telefonskoj centrali.

Zahvaljujemo na razumevanju.

Vrhovni kasacioni sud organizuje sastanak sa predsednicima sudova opšte i posebne nadležnosti 16. marta 2018. godine sa početkom u 11.00 časova u Palati Srbija u Beogradu, na kome će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova u 2017. godini.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu – u sredu 7. marta  2018. godine, u 12.00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2017. godinu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević boravi u studijskoj poseti Italiji od 12. do 15. septembra 2017. godine, u organizaciji projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska unija.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2017“ održaće se od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević i ministar pravde Republike Srbije Nela Kuburović doneli su 28. juna 2017. godine Uputstvo za unapređenje medijacije u Republici Srbiji po Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS“, br.

Komisija za dodelu nagrada i priznanja Vrhovnog kasacionog suda objavljuje Poziv za podnošenje predloga za nagradu za inovaciju u upravljanju predmetima ili u upravljanju sudom.

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda (MDTF), organizuje sastanak sa predsednicima sudova opšte i posebne nadležnosti, na kome će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova u 2016. godini, 17. marta 2017.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu – u sredu 15. marta  2017. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2016. godinu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, zamenik predsednika Snežana Andrejević i sudija Dragiša Đorđević borave od 6. do 7. decembra 2016. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Pages