Obaveštenja

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2016“ održaće se od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.

Radna grupa Vrhovnog kasacionog suda,  uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, izradila je Nacrt novog Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama.

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije ove godine je domaćin Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja će se održati od 20. do 22. juna 2016. godine u  Beogradu.

U organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Ministarstva pravde i Javnobeležničke komore Srbije, održan je sastanak predsednika osnovnih sudova Republike Srbije i predstavnika Javnobeležničke komore Srbije, 13. maja 2016. godine u Klubu poslanika u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu - u četvrtak 10. marta  2016. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2015. godinu.

Pravosudna akademija, u okviru redovnog programa stalne obuke, 05. i 06. februara 2016.

Vrhovni kasacioni sud i Misija OEBS u Srbiji, organizuju regionalnu konferenciju „Ujednačavanje sudske prakse-iskustva iz regiona”, u četvrtak 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova u Palati Srbija, u Beogradu.

Telefonski saobraćaj u zgradi Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu (Nemanjina broj 9), bio je u prekidu 3. novembra 2015. godine, zbog kvara na telefonskoj centrali.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovaće na otvaranju 23. Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, u utorak, 8. septembra 2015. godine, u 10 časova, u Kongresnom centru „Mona“ na Zlatiboru.

Vrhovni kasacioni sud organizuje Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani  - 2015“, od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja su: „Pravosuđe danas“,  „Zakoni i njihova primena“ i „Aktuelna sporna pravna pitanja u sudskoj praksi“.

Pages