Obaveštenja

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu - u četvrtak 10. marta  2016. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2015. godinu.

Pravosudna akademija, u okviru redovnog programa stalne obuke, 05. i 06. februara 2016.

Vrhovni kasacioni sud i Misija OEBS u Srbiji, organizuju regionalnu konferenciju „Ujednačavanje sudske prakse-iskustva iz regiona”, u četvrtak 19. novembra 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova u Palati Srbija, u Beogradu.

Telefonski saobraćaj u zgradi Vrhovnog kasacionog suda, Privrednog apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu (Nemanjina broj 9), bio je u prekidu 3. novembra 2015. godine, zbog kvara na telefonskoj centrali.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovaće na otvaranju 23. Savetovanja privrednih sudova Republike Srbije, u utorak, 8. septembra 2015. godine, u 10 časova, u Kongresnom centru „Mona“ na Zlatiboru.

Vrhovni kasacioni sud organizuje Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani  - 2015“, od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja su: „Pravosuđe danas“,  „Zakoni i njihova primena“ i „Aktuelna sporna pravna pitanja u sudskoj praksi“.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, doneo je Odluku o  određivanju ovlašćenog lica za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Sudijski pomoćnici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova i Upravnog suda, borave od 7. do 8. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda, boraviće od 30. juna do 1. jula 2015. godine, u studijskoj poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, učestvovaće na međunarodnoj konferenciji „Međunarodna sudska, tužilačka i policijska saradnja u borbi protiv kriminala“, koja se održava od 25. do 27. juna 2015. godine na Tari.

Pages