Obaveštenja

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 12. septembra 2014. godine u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile su sudije: Gordana Ajnšpiler-Popović, Dragan Aćimović, Marina Govedarica, Biserka Živanović, Slađana Nakić-Momirović i Milunka Cvetković.

Sep
11
2014

Vrhovni kasacioni sud u ovoj godini obeležava 50 godina izdavanja Biltena sudske prakse u kome su, počev od 1964. godine, kada je izdat prvi broj ove publikacije, objavljivani pravni stavovi, zaključci i sentence Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda.

Pripremljen je Program rada Godišnjeg savetovanja sudija Srbije "Sudijski dani - 2014" i možete ga preuzeti ovde.

Jul
18
2014

Izvršni organizator Godišnjeg savetovanja sudija Srbije za 2014. godinu, koje će se održati u Vrnjačkoj Banji od 05. do 07. oktobra 2014. godine, je agencija Mondorama d.o.o, iz Niša. Prijava učesnika Savetovanja i rezervacija smeštaja vršiće se preko izvršnog organizatora.

Mar
12
2014

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 12.03.2014. godine u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile su sudije:

U prostorijama Vrhovnog kasacionog suda održana je svečana Opšta sednica na kojoj je izabrani predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević, stupio na funkciju predsednika Suda.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2013“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 06. do 09. 10. 2013. godine u Vrnjačkoj Banji na kome je bilo preko 1.300 učesnika. Savetovanje je otvorio v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević.

Godišnje savetovanje sudija Srbije održaće se u Vrnjačkoj Banji u terminu od 06. do 09. oktobra 2013. godine.

Ministar pravde Republike Turske, gospodin Sadulah Ergin, u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu

Pages