Obaveštenje

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 12.03.2014. godine u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile su sudije:

  1. Olga Ćuričić, sudija Upravnog suda,
  2. Jasminka Stanojević, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
  3. Dragan Skoko, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu,
  4. Branislava Apostolović, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu,
  5. Sonja Pavlović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu,
  6. Spomenka Zarić, sudija Apelacionog suda u Beogradu,
  7. Božidar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i
  8. Branko Stanić, sudija Privrednog apelacionog suda

Danom stupanja na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda prestala je njihova ranija funkcija.

Odluku o izboru sudija doneo je Visoki savet sudstva na sednici Saveta održanoj 04.03.2014. godine.