Obaveštenje o održanoj Konferenciji za medije

KRATKA INFORMACIJA - obaveštenje o održanoj Konferenciji za medije.

U prostorijama Vrhovnog kasacionog suda je 04. aprila 2014. godine održana Konferencija za medije.

Glavna tema bila je skraćena analiza rada sudova opšte i posebne nadležnosti za 2013. godinu, a povodom statistički i analitički obrađenog Godišnjeg izveštaja o radu Vrhovnog kasacionog suda i svih drugih sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.