Obaveštenje o održanoj Konferenciji za novinare

KRATKA INFORMACIJA - obaveštenje o održanoj Konferenciji za novinare

U prostorijama Vrhovnog kasacionog suda je 18. aprila 2013. godine održana Konferencija za novinare.

Glavna tema bila je skraćena analiza rada sudova opšte i posebne nadležnosti za 2012. godinu, a povodom statistički i analitički obrađenog Godišnjeg izveštaja o radu Vrhovnog kasacionog suda i svih drugih sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.