Obaveštenje u vezi zaključenih ugovora po sprovedenim postupcima javnih nabavki

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama

Vrhovni kasacioni sud je u skladu sa sprovedenim postupcima javnih nabavki br. 1/2012, 2/2012 i 3/2012, dana 18. juna 2012. godine zaključio ugovore sa najpovoljnijim ponuđačima:

- na osnovu otvorenog postupka javne nabavke broj 1/2012 zaključen je Ugovor za nabavku hemijskih sredstava i sredstava za održavanje higijene za 2012. godinu, za potrebe higijenskog održavanja poslovnog objekta u Nemanjinoj 9, sa „POLI BIRO-om“ d.o.o. za promet i usluge iz Beograda, Nemanjina 34;

- na osnovu postupka javne nabavke male vrednosti broj 2/2012 zaključen je Ugovor za nabavku goriva za službena vozila Vrhovnog  kasacionog suda, sa „NIS-om“ a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12;

- na osnovu postupka javne nabavke male vrednosti broj 3/2012 zaključen je Ugovor za nabavku potrošnog materijala – tonera za štampače  i fotokopir papir, sa „I&D KOM-om“, d.o.o., preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Beograda, Viline Vode b.b.

Na osnovu postupka javne nabavke male vrednosti broj 4/2012, Vrhovni kasacioni sud je dana 29. avgusta 2012. godine zaključio Ugovor za pružanje agencijskih usluga u vezi organizacije Savetovanja sudija Republike Srbije na Zlatiboru, u terminu od 07. do 10.oktobra 2012. godine, sa najpovoljnijim ponuđačem Preduzećem za turizam i ugostiteljstvo „PM plus“ d.o.o. iz Zemuna, Karađorđeva 7/3.