Obuka za predsednike osnovnih sudova „Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta“

Vrhovni kasacioni sud i Pravosudna akademija u saradnji sa projektom „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji se finansira iz fondova Evropske unije, 22. novembra 2016. godine u Beogradu, organizuju obuku za predsednike osnovnih sudova u Republici Srbiji pod nazivom „Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta“.

Cilj obuke jeste unapređenje znanja i veština u upravljanju i rukovođenju sudovima i izradi i sprovođenju programa rešavanja starih predmeta.