Odeljenje Prekršajnog apelacionog suda u Kragujevcu

Adresa: 

Kragujevac, Trg Slobode br. 3

Telefon: 

034/ 331-757

Faks: 

034/331-757, 034/ 330-290

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs