Odeljenje Prekršajnog apelacionog suda u Novom Sadu

Adresa: 

Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 58

Telefon: 

021/526-570, 021/4896-100

Faks: 

021/4896-132

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs