Odeljenje Upravnog suda u Kragujevcu

Adresa: 

Kneza Mihajla 2/II

Telefon: 

034/617-00-31

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs