Odeljenje Upravnog suda u Novom Sadu

Adresa: 

Bulevar Mihajla Pupina 6

Telefon: 

021/661-68-93

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs