Odluka o ukidanju važenja Uputstva o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu