Održan seminar „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i zamenik predsednika Snežana Andrejević, učestvovali su na seminaru na visokom nivou „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“, koji je održan 5. decembra 2016. godine u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Na seminaru su, predstavnici delegacija svih zemalja članica Saveta Evrope, razmatrali načine na koje sudovi pristupaju rešavanju pitanja ljudskih prava na polju biologije i medicine.

Seminar „Međunarodna sudska praksa u oblasti bioetike: saznanja i predviđanja“ organizovao je Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope.