Održana Konferencija „U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva“

Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Kancelarijom Saveta Evrope, organizovao je 29. novembra 2016. godine u Palati Srbija u Beogradu, konferenciju „U susret izmenama Ustava: ustavni položaj sudstva“.

„Konferencija je dokaz spremnosti srpskog pravosuđa da pruži pun doprinos procesu evropskih integracija i pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“, izjavio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao, da konferencija predstavlja početak rasprave na temu Ustavna reforma među „najpozvanijim za jačanje nezavisnosti i samostalnosti sudija i sudova - samim sudijama“.

Pored predsednika Vrhovnog kasacionog suda, uvodnim rečima su se obratili i Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde; Andrea Oricio, ambasador Misije OEBS-a u Srbiji i Tim Kartrajt, šef Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji.

Na Konferenciji je razmatrana Pravna analiza ustavnog okvira, koju je izradila Radna grupa za izradu analize izmene ustavnog okvira, sa posebnim osvrtom na ustavnopravni položaj sudstva. Analizu je predstavio profesor ustavnog prava Vladan Petrov.

Počasni predsednik Venecijankse Komisije Hana Suchocka, govorila je o ustavno pravnim odredbama koje se odnose na položaj sudstva.

Na Konferenciji su učestvovali predsednici svih sudova u Republici Srbiji, predstavnici Radne grupe za izradu analize izmene ustavnog okvira, predstavnici međunarodnih organizacija i institucija, strukovnih udruženja i nevladinog sektora.