Održana prva obuka za predsednike osnovnih sudova „Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta“

Prva obuka za predsednike osnovnih sudova u Republici Srbiji pod nazivom „Upravljanje sudovima i izrada programa rešavanja starih predmeta“, održana je 22. novembra 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda i Pravosudne akademije uz podršku projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, koji se finansira iz fondova Evropske unije.

Obuka je organizovana kroz četiri tematske celine: „Upravljanje sudovima i rukovođenje“; „Upravljanje predmetima“; „Upravljanje finansijama“ i „Izrada i sprovođenje programa rešavanja starih predmeta“.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević govorio je na temu „Upravljanje sudovima i rukovođenje“. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da su se posao predsednika suda i upravljanje sudom vremenom menjali ali da je zadatak ostao isti – sud mora što efikasnije da rešava predmete i probleme građana i pravnih subjekata koji se sudu obraćaju tražeći „pravdu“.

„Upravljati znači raditi prave stvari efikasno i delotvorno, preko drugih ljudi i uz pomoć drugih ljudi“, rekao je predsednik Milojević i dodao da upravljanje sudovima predstavlja skup aktivnosti i zadataka koji su formalno dodeljeni predsednicima sudova, a zapravo zavise od svih zaposlenih u sudu.

Pored predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predavači su bili i Snežana Andrejević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Milena Lakić, šef odseka za budžet i analitičko-planske poslove Visokog saveta sudstva i Milan Nikolić, ekspert na projektu „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“.

Vrhovni kasacioni sud je jedan od korisnika projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji se finansira iz fondova Evropske unije (IPA 2012), a koji implementira konzorcijum koji predvodi Britanski savet (British Council).