Okrugli sto „Odeljenja sudske prakse i drugi modeli za ujednačavanje sudske prakse“

Regionalni okrugli sto „Odeljenja sudske prakse i drugi modeli za ujednačavanje sudske prakse“ održan je 26. juna 2017. godine u Beogradu, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Pravosudnom akademijom.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da okrugli sto sa temom koja je izvesno vreme najvažnija u sudskom sistemu Srbije, predstavlja odličnu priliku za pronalaženje najboljih predloga o načinu ujednačavanja sudske prakse koji će doprineti pravnoj sigurnosti uz puno poštovanje sudijske nezavisnosti.

„Dobar pravosudni sitem mora da spreči da donošenje konačne odluke traje predugo a posebno da spreči donošenje različitih odluka u istim činjeničnim i pravnim situacijama“, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Na okruglom stolu su razmatrana pitanja od značaja za ujednačenu primenu nacionalnih zakona i međunarodnih standarda s posebnim osvrtom na pravne instrumente Saveta Evrope.

Sudije iz država iz regiona, Vrhovnog kasacionog suda i apelacionih sudova Srbije razmenile su iskustva i primere dobre prakse koji doprinose razvoju nacionalnih mehanizama za ujednačavanje sudske prakse.