Okrugli sto „Suđenja u predmetima privrednog kriminala i korupcije"

Okrugli sto „Suđenja u predmetima privrednog kriminala i korupcije–otvorena pitanja, novi načini dokazivanja i uporednopravna rešenja“, održan je 29. marta 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Pravosudne akademije i USAID Projekta za odgovornu vlast.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu okruglog stola. Govoreći o značaju borbe protiv korupcije, predsednik Milojević je rekao da sudstvo zakonitim radom i striktnom primenom zakona preventivno deluje u borbi protiv korupcije. V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je istakao potrebu specijalizacije sudija u predmetima korupcije, i ukazao na to da svi akteri u borbi protiv korupcije treba da „idu putem jurisprudencije i pravne mudrosti u cilju približavanja suštini prava i njenom dostizanju“.

Na okruglom stolu je predstavljen rad Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije u višim sudovima, a sudije su diskutovale o prvim rezultatima u vezi primene procesnopravnih i materijalnopravnih odredbi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Na okruglom stolu su učestvovale sudije iz Srbije, Hrvatske, Rumunije i Slovačke.