Okrugli sto na temu “Ostvarivanje prava na kompenzaciju za žrtve teških krivičnih dela u krivičnom i građanskom postupku“

Vrhovni kasacioni sud organizovao je okrugli sto na temu “Ostvarivanje prava na kompenzaciju za žrtve teških krivičnih dela u krivičnom i građanskom postupku“ 27. aprila 2018. godine u Beogradu, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Pravosudnom akademijom.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Ljubica Milutinović i sudija Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragičević Dičić govorile su o međunarodnom i nacionalnom zakonodavnom okviru, o pravima na kompenzaciju za žrtve teških krivičnih dela i o preprekama za uspešno ostvarivanje tog prava.

Na okruglom stolu se diskutovalo o spornim pitanjima u primeni zakona, aktuelnoj sudskoj praksi nacionalnih sudova, uporednoj analizi država regiona i međunarodnim standardima u oblasti prava na kompenzaciju.

Okruglom stolu su prisustvovale sudije Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova, viših sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu i osnovnih sudova u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.