Okrugli sto o Nacrtu Pravilnika o zameni i izostavljanju podataka u sudskim odlukama

Vrhovni kasacioni sud i Misija OEBS-a u Srbiji, organizovali su okrugli sto o Nacrtu Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, 23. septembra 2016. godine u Beogradu.

Nacrt Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, izradila je radna grupa Vrhovnog kasacionog suda, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Stručna i opšta javnost dostavljale su Vrhovnom kasacionom sudu komentare, sugestije i primedbe na Nacrt i na taj način učestvovale u javnoj raspravi.

Nacrt Pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, predstavila je zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Snežana Andrejević.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda je istakla da se Pravilnikom uređuje način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda, uključujući i način i tehniku anonimizacije/pseudonimizacije u odlukama u elektronskom i pisanom obliku.

Predstavljajući Nacrt Pravilnika, sudija Andrejević je naglasila da su Pravilnikom određeni i podaci koji su predmet anonimzacije i opšta norma o podacima koji se ne anonimiziraju, određene su i vrste podataka koje se zamenjuju ili izostavljaju u građanskoj, privrednoj, upravnoj, krivičnoj oblasti kao i u odlukama iz postupaka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela i odlukama donetim u porodičnim i statusnim predmetima.

Komentare na Nacrt Pravilnika izneli su poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, predstavnici nevladinih organizacija i civilnog sektora, sudije i savetnici Vrhovnog kasacionog, Upravnog, Privrednog apelacionog, Prekršajnog apelacionog i apelacionih sudova.