Okrugli sto o Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na okruglom stolu o Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji je održan 16. juna 2017. godine u Beogradu, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i Tužilaštva za organizovani kriminal.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem razmene iskustava u primeni i boljeg razumevanja izmena i dopuna Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.