Osnovni sud u Čačku

Adresa: 

Čačak, Cara Dušana 8/1

Telefon: 

032/222-242, 224-117

Faks: 

032/224-117

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

114 809

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.