Osnovni sud u Aranđelovcu

Adresa: 

Aranđelovac, Knjaza Miloša 102

Telefon: 

034/723-986

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

69 670

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.